Overige informatie

 

 

 
ZVWK
meer dan 50 Jaar zwemles 
wachtlijst momenteel 3 tot 5 maanden 
geen wachtlijst voor volwassenen 
 
 Wij bieden het enige echte Zwem-ABC 

In Nederland mag iedereen zwemles aanbieden en een zwemdiploma uitgeven. Dit is namelijk niet wettelijk geregeld. De verschillende zwemdiploma’s leiden helaas niet altijd op tot dezelfde Nationale Norm Zwemveiligheid.

Wij hebben echter de Licentie Nationale Zwemdiploma’s en worden elk jaar onafhankelijk getoetst door de stichting Nationale Raad Zwemveiligheid (voorheen Nationaal Platform Zwembaden | NRZ). Zo weet je als ouder zeker dat de zwemlessen en het zwemdiploma voldoen aan de meest recente kwaliteitscriteria en leg je de basis voor een leven lang zwemplezier en veiligheid. 

Dit geeft je als ouder / verzorger 4 zekerheden:

    Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat je kind in veilige handen is en met plezier naar zwemles gaat. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven bijgeschoold.

    Je ontvangt de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het behalen van het Nationaal Zwemdiploma C voldoet je kind aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Deze officiële diploma’s worden bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de uitoefening van verschillende beroepen.

    De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat je kunt bepalen welke aanbieder het beste bij jouw kind past. Tijdens de zwemles wordt je als ouder ook goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind.

    Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse controle en toets momenten bij het diploma zwemmen.

 Dus: kies bewust en ga voor zekerheid. 

 Kijk voor meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen van andere ouders over dit onderwerp ook op www.allesoverzwemles.nl

 

 • De vereniging streeft bij de opleidingen die zij biedt, naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Wij proberen dit mede te bereiken door de inzet van geschoold kader. Per bad zijn 2 instructiemedewerkers met de kinderen bezig waarvan er minimaal 1 gediplomeerd is.
 • Ouder - Kind zwemmen

  Omdat u tijdens de lessen weinig zicht heeft op de vorderingen van uw kind (vanuit de kantine is slechts een heel klein deel van het zwembad te zien), organiseren we enkele keren per jaar Ouder-Kind zwemmen. Dit is een gewone zwemles waarbij elk kind een ouder (18+) mee mag nemen die deel neemt aan de zwemles. Op dat moment kunt u zelf ervaren wat uw kind moet kunnen en zien hoe ver gevorderd ze zijn.

 • Als uw kind bij ons les heeft houdt u dan rekening met het volgende.
  De leden van het instructieteam zijn er niet om vragen te beantwoorden maar om uw kind datgene te leren waarvoor u ze bij ons als lid heeft aangemeld. Wel zijn er bij het bad altijd 1 of 2 personen (grijse-shirt) aanwezig die u te woord kunnen staan als u vragen heeft. Zij zullen dan, eventueel na ruggespraak met de instructeur van uw kind, proberen uw vraag te beantwoorden. Ook als er bijzonderheden zijn waardoor uw kind anders reageert dan gewoonlijk laat het dan even weten zodat er rekening mee gehouden kan worden. Hetzelfde geldt bij oorklachten zoals buisjes e.d.. Dit bespaart uw kind en ons instructieteam veel narigheid en vergemakkelijkt het lesgeven.
 • Eens per jaar doet het bestuur verslag aan de leden over het afgelopen verenigingsjaar. Uiteraard bent u daarbij van harte welkom. U kunt daar ook vragen stellen over de algemene gang van zaken.
 • Waarschijnlijk ten overvloede melden wij nog dat u niet op de schoenen die u ook buiten draagt bij het bad mag komen. Voor zover u daar mag komen dient dit te geschieden met de blauwe overschoenen en op blote voeten of speciaal meegebracht schoeisel.
 • Privacy wet, de gegevens die wij hebben van onze leerlingen worden niet met derde gedeeld en zijn ook niet via internet terug te vinden. Leden die hebben opgezegd worden niet meer in de nieuwe database van het volgende jaar opgenomen.

 

Gedragsregels voor de leidinggevende en zweminstructie ZVWK/Waterman ’81 en De Woelwaters.

De zwembadmedewerker in contact met leerlingen:

 • Respecteert de zwemleerling in blik, woord en gebaar
 • Onthoudt zich van elke vorm van intimidatie: kinderen worden aangesproken bij hun naam en beslist niet op uiterlijke kenmerken of specifieke gedragingen
 • Zorgt voor sociale veiligheid binnen zijn/haar lessen, met name voor de minder bewegingsbegaafde zwemleerlingen
 • Maakt geen beeldopnames van zwemleerlingen tenzij ouders zelf erom verzoeken en in dat geval op zodanige wijze dat de zwemmer/ster niet wordt aangetast in zijn waardigheid en de beeldopname niet als seksueel kan worden ervaren
 • Zorgt ervoor dat noodzakelijk lichamelijk contact functioneel is en niet misverstaan kan worden, denk aan techniek, houding- en ademhalingscorrecties

De zwembadmedewerker in contact met ouders/verzorgers:

 • Respecteert de ouder/verzorger in blik, woord en gebaar
 • Gaat in contact met ouders/verzorgers correct om met het overwicht dat voortvloeit uit zijn/haar functie
 • Verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over de vorderingen en prestaties

In het algemeen:

 • De medewerker is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie
 • Hij/zij neemt zijn verantwoordelijkheid
 • Hij/zij doet zijn werk als lid van het team
 • Hij/zij communiceert correct met collega’s en bezoekers

Bestuur en T.C. ZVWK/Waterman ’81 en De Woelwaters