Opzeggen

Lidmaatschap van een vereniging is één ding, maar daar moet u ook weer vanaf kunnen en hoewel dat misschien op dit moment nog niet echt relevant is moet u er toch  het een en ander van weten.

  • U kunt besluiten, om wat voor reden dan ook, tussentijds met de lessen te stoppen. In dat geval bestaat er een opzegtermijn van een maand en dient u hiervan één maand van te voren schriftelijk melding te doen bij het bestuur.
  • Als uw kind op kan voor het examen wordt u dit schriftelijk medegedeeld. Een deel van het aanmeldingsformulier voor het examen moet u ingevuld retourneren. Hierop kunt u tevens aan geven of uw kind verder gaat met zwemles. Vult u hierbij nee in dan beschouwen wij dat als een opzegging per de eerste van de maand volgend op het examen.

 

                                     Adres Bestuur:                                      

Secr. ZVWK / WOELWATERS 
madepolderweg 51F
2553 EG
Den Haag