Mededelingen

 ZVWK
meer dan 50 Jaar zwemles
 Diploma Zwemmen zie Agenda
 
 

Beste zwemlesouder,

leden zijn weer welkom op de afgesproken tijd.

Kan je een keer niet komen zwemmen,

dan kan je helaas deze les niet inhalen of een dubbele zwemles krijgen.

 

Protocol gezamenlijke zwemverenigingen de Schilp.

We vragen om:

denk aan de blauwe schoentjes

  1. Het omkleden in de kleedkamers. 
  2. Kleding niet in de omkleedcabines laten hangen maar in de lockers doen. 
  3. Begin van de les is er geen gebruik van de douches.
  4. Kinderen tot de douches brengen. (aan het advies van het RIVM houden)
  5. Als de kinderen zijn gehaald, niet blijven staan
  6. Ouders terug naar de horeca (aan het advies van het RIVM houden) of naar buiten.
  7. Einde les geen gebruik van de douches.
  8. De aanwijzingen van zowel het personeel van de vereniging, als van het zwembad zo snel mogelijk op te volgen.
  9. Zich verder aan het advies van het RIVM houden.

Bij klachten blijf je thuis (ook van een huisgenoot)

Houd 1,5e meter afstand

Was de handen bij binnenkomst

 

Bij het betreden van de zwem accommodatie dienen ouders altijd hun blauwe schoentjes aan te doen.

 

 3-10-2021 

Namens ZVWK / Woelwaters,

T.C. en Bestuur

en

Sport en welzijnscentrum de Schilp,

Niels van Ekris / Locatie Coördinator Optisport

 

 

 

wij zwemmen volgens de 

Nationale Raad Zwemveiligheid

A,B en C

                                                       kijk op de site van de Nationale Raad Zwemveiligheid
                                                                         www.allesoverzwemles.
                                                                                         

Nationale Raad Zwemveiligheid

 eisen zwemdiploma’s

Examenprogramma Zwemdiploma A

A1 proef Survival

Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, na het bovenkomen aansluitend

15 seconden watertrappen, gevolgd door

12,5 meter zwemmen, proef afronden met

zelfstandig uit het water op de kant klimmen 

A2 proef Onder water oriëntatie

Van de kant te water gaan met een sprong (duiken heeft de voorkeur), gevolgd door (zonder boven te komen)

onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant bevindt

A3 proef Conditiezwemmen

25 meter schoolslag, gevolgd door

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door

25 meter schoolslag onderbroken door 1 keer voetwaarts richting de bodem zakken, gevolgd door

25 meter enkelvoudige rugslag 

A4 proef Borst- en rugcrawl

5 meter borstcrawl

5 meter rugcrawl

A5 proef Je vertrouwd voelen in het water

Enkele slagen zwemmen op de buik, aansluitend

5 seconden drijven op de buik, aansluitend enkele slagen zwemmen, gevolgd door

halve draai naar rugligging, gevolgd door

10 seconden drijven op de rug

A6 proef Boven water oriënteren en verplaatsen

Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door

60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer, al watertrappend, een hele draai om de lengte-as gemaakt wordt

Examenprogramma Zwemdiploma B

B1 proef Survival

Achterwaarts te water gaan, aansluitend

15 seconden watertrappen, gevolgd door

50 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp door zwemmen, proef afronden met 

zelfstandig uit het water op de kant klimmen

B2 proef Onder water oriëntatie

Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen)

onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt

B3 proef Conditiezwemmen

25 meter schoolslag, gevolgd door

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door

25 meter schoolslag, gevolgd door

25 meter enkelvoudige rugslag, gevolgd door

25 meter schoolslag, gevolgd door

25 meter enkelvoudige rugslag, onderbroken door 2 keer een halve draai om de lengte-as (van rug naar buik en van buik naar rug)

B4 proef Borst- en rugcrawl

10 meter borstcrawl 

10 meter rugcrawl

B5 proef Je vertrouwd voelen in het water

In het water springen met een sprong naar keuze, aansluitend

15 seconden drijven op de rug, gevolgd door

5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen in de richting van een drijvend voorwerp, gevolgd door

20 seconden met gebruik van een drijvend voorwerp blijven drijven

B6 proef Boven water oriënteren en verplaatsen

Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend

60 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik van armen en benen, proef afronden met

1 keer voetwaarts richting de bodem zakken

Examenprogramma Zwemdiploma C

C1 proef Survival

Te water gaan met een rol voorover, aansluitend

15 seconden watertrappen, gevolgd door

30 seconden verticaal blijven drijven met gebruik van een drijvend voorwerp, gevolgd door

5 meter voortbewegen op de rug met gebruik van armen

Te water gaan met een sprong waarbij het hoofd boven water blijft, aansluitend

100 meter zwemmen, onderbroken door 1 keer onder een drijvend voorwerp door zwemmen en 1 keer over een drijvend voorwerp heen klimmen, proef afronden met

zelfstandig uit het water op de kant klimmen

Te water gaan met een sprong naar keuze, enkele slagen zwemmen, aansluitend

1 meter voor een verticaal in het water hangend zeil onder water gaan en onder water zwemmen door het gat in het zeil

C2 proef Onder water oriëntatie

Van de kant duiken, gevolgd door (zonder boven te komen)

onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt, proef afronden met

naar de oppervlakte zwemmen, oriënteren en bovenkomen in een soort wak

C3 proef Conditiezwemmen

 75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer hoofdwaarts richting bodem gaan, gevolgd door 

75 meter enkelvoudige rugslag

C4 proef Borst- en rugcrawl

15 meter borstcrawl 

15 meter rugcrawl

C5 proef Boven water oriënteren en verplaatsen

Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend

30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen met verplaatsen in meerdere richtingen, gevolgd door

15 seconden drijven op de rug, proef afronden met

30 seconden watertrappen met de benen