Contributie

 

 

Als u (of uw kind) lid wordt van de vereniging gaat u voor het lidmaatschap contributie betalen.

De contributie is per maand verschuldigd en dient maandelijks bij vooruitbetaling aan de kassa te worden voldaan.

Het bedrag dat per maand moet worden betaald is:

  • het is € 32,50 p.m. voor een les van een half uur in het ondiepe gedeelte.
  • het is 48,75 p.m. voor een les van 45 minuten in het diepe gedeelte.

 

De totale kosten zijn verdeeld over 12 maanden, dus ook als er lessen uitvallen bent u contributie verschuldigd. Bij inschrijving wordt eenmalig een bedrag van € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.

Contributiereductie

Bij langdurige ziekte (minimaal een maand) is er een mogelijkheid om reductie te verkrijgen op de contributie. Als u daarvoor in aanmerking denkt te komen kunt u dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken. Doe dit wel zo snel mogelijk, dus niet achteraf.