Agenda 2020

 

i.v.m. de landelijke maatregelen wordt er beperkt gestart.

 

niet douchen vooraf en achteraf 

 

U komt binnen via de kantine links van de hoofdingang. (staat een bord)

via de pijlen op de grond komt u bij de receptie,

melden bij de receptie daar zit iemand van de vereniging

om uw kind te registreren i.v.m. bad telling. 

Er mag maar één(1)ouder bij. (niet meer !!)

Zwemkleding moet al aan zijn.

U mag pas 10 minuten voor aanvang les aanwezig zijn.

Omkleden in de kantine

één (1) ouder per kind.

Kinderen worden opgehaald op hun zwemtijd door een Instructeur.

( gaarne de 30 stoelen vrij laten voor omkleden )

10 minuten voor einde zwemles wordt  U (ouder) gehaald door een zweminstructeur om u naar de kleedkamer te brengen.

Na het zwemmen wordt er omgekleed in de aangewezen kleedkamers.

en dan direct via de normale route naar buiten. (niet terug naar zwemzaal)

voor demo film zie fasebook Sport- en welzijnscentrum de Schilp 

niet douchen vooraf en achteraf 

blauwe schoentjes worden eenmalig verstrekt dus bewaren.

 bestuur ZVWK juli-2020

 

De datums zijn onder voorbehoud.
Mochten er vragen zijn betreffende het zwemmen van uw kind,
meld u dat bij aanvang van de les bij één van de instructie leden in het bad met een grijs polo shirt.

website voor ouders: www.allesoverzwemles.nl