WELKOM

 

                                                                  

 
ZVWK
meer dan 50 Jaar zwemles
 
niet douchen vooraf en achteraf 
altijd blauwe schoentjes gebruiken.
 

we gaan in de zomer vakantie door met de zwemlessen

 
 

Beste zwemlesouder,

Vanaf heden is het weer mogelijk om zwemles te volgen,  

leden zijn weer welkom op de afgesproken tijd.

Kan je een keer niet komen zwemmen, dan kan je helaas deze les niet inhalen of een dubbele zwemles krijgen. 

Dit komt door het COVID protocol wij mogen daar niet van afwijken. 

Protocol gezamenlijke zwemverenigingen de Schilp.

 

We vragen om:

denk aan de blauwe schoentjes

 1. Maar met 1 ouder/begeleider te komen;
 2. De zwemkleding alvast onder de kleding aan te doen.
 3. Het omkleden vindt vanaf heden weer plaats in de kleedkamers.  denk aan de blauwe schoentjes
 4. Kleding niet in de omkleedcabines laten hangen maar in de lockers doen. 
 5. Begin van de les is er geen gebruik van de douches.
 6. Kinderen tot de douches brengen. (aan de richtlijnen van het RIVM houden)
 7. Als de kinderen zijn gehaald, niet blijven staan
 8. Ouders terug naar de horeca (daar volgens de richtlijnen RIVM /Overheid verblijven) of naar buiten.
 9. Einde les geen gebruik van de douches.
 10. Na afloop van de zwemles is er een mogelijkheid om de leerling af te drogen en om te kleden;
 11. De aanwijzingen van zowel het personeel van de vereniging, als van het zwembad zo snel mogelijk op te volgen.
 12. Zich verder aan de richtlijnen van het RIVM te houden.

Bij klachten blijf je thuis (ook van een huisgenoot)

Houd 1,5e meter afstand

Was de handen bij binnenkomst

 

Bij het betreden van de zwem accommodatie dienen ouders hun blauwe schoentjes aan te doen

De originele lestijden zullen gewoon blijven gelden. Het is de bedoeling dat je vanaf 10 minuten voor het begin van de les bij de Schilp naar binnen kan via de hoofdingang en vanaf heden weer de kleedkamers gebruiken. De zwemkleding moet nog steeds thuis aangedaan worden. Daarna kleding in de lockers doen.

Kleding NIET IN DE KLEEDHOKJES LATEN LIGGEN / HANGEN. 

DOUSHES WORDEN NOG NIET GEBRUIKT.

Wanneer het kind is uitgekleed, kan hij/zij naar de douche ruimte gebracht worden tot hij/zij wordt opgehaald door de zwemdocent. Ouders gaan terug naar de horeca of naar buiten Tijdens de les moeten alle ouders namelijk buiten wachten of gebruik maken van de horeca volgens de richtlijnen van (de overheid) Optisport.

Zoals de overheid heeft aangegeven moeten ouders tijdens de les buiten wachten of mogen  gebruik maken van de horeca. (volgens de richtlijnen)

Mogen ook niet tijdens de les in de zwemzaal komen. Ouders gaan via de kleedkamers naar de zwemzaal / douche, waar de kinderen kunnen opgehaald worden en zijn/haar kind mee te nemen naar de kleedkamers. Hier kunnen ze de kinderen snel omkleden, waarna ze het zwembad via de reguliere uitgang weer verlaten.

30-08-2021

Namens ZVWK / Woelwaters,

T.C. en Bestuur

En

Sport en welzijnscentrum de Schilp,

Niels van Ekris / Locatie Coördinator Optisport

 
 

Wie zijn wij:

 • Zwemvereniging ZVWK - WATERMAN'81 (ZVWK staat voor Zwemvereniging Wateringen/Kwintsheul)
 • Is een educatieve zwemvereniging zonder winstoogmerk en statutair gevestigd in de gemeente Westland (Wateringen).
 • Wij leiden al jaren met succes kinderen en volwassenen op voor alle officiële zwemdiploma's van de Nationale Raad Zwemveiligheid. (A,B en C)   Zie hun website voor ouders: www.allesoverzwemles.nl  
 • De lessen worden gegeven op zaterdagmorgen in zwembad "de Schilp" in Rijswijk van 10.00 uur tot 13.00 uur.
 • De leden van het instructieteam zijn vrijwilligers met een ruime ervaring en bijna allemaal gediplomeerd.
 • Kinderen kunnen bij ons les krijgen vanaf 4 jaar. (basisschool)
 • De vereniging streeft bij de opleidingen die zij biedt, naar een zo hoog mogelijke kwaliteit.
  Wij proberen dit mede te bereiken door de inzet van geschoold kader. Per bad zijn 2 instructiemedewerkers met de kinderen bezig waarvan er minimaal 1 gediplomeerd is.
 • Website voor ouders: www.allesoverzwemles.nl